Labo darbu nedēļa

Ir noslēgusies Labo darbu nedēļa, kuras laikā 1. – 4. klašu skolēni lasīja ozolu zīles, sakopa skolas bijušo direktoru kapus un apmekleja LNS Valmieras reģionālo biedrību. Čaklākie zīļu lasītāji ir 2./3.f un 3./4.f klašu skolēni, kuri salasīja gandrīz 40 kg ozolu zīļu. 3. – 4. klašu skolēni tradicionāli Labo darbu nedēļā apmeklēja pilsētas kapus, kur sakopa Vīlipa Švēdes, Jāņa Enkmaņa un Rietekļa kapus. Priecē skolēnu atsaucība, pienākuma apziņa un prasme sadarboties. 18. oktobrī 1. – 4. klašu skolēni uzstājās ar nelielu koncertu Valmieras reģionālajā biedrībā. Klausījās un skatījās bijušo skolas absolventu stāstījumu par skolas dzīvi 70. gados. Ar lielu interesi skolēni klausījas par skolas tā laika pasākumiem, ikdienas dzīvi internātā, sporta aktivitātēm. Skolēni uzzināja, ka skolā ir bijušas kurpnieku apmācības stundas, ka sagatavoja malku skolas un internāta kurināšanai,  ka no skolas un uz skolu  pārsvarā brauca ar vilcienu, ka bija spēcīga zēnu basketbola komanda.  Apmeklējuma beigās tapa kopīgs foto. Paldies Dacei Lācei un pārējiem biedrības biedriem par viesmīlību, sirsnību un labiem vārdiem! Paldies skolotājām U. Strazdiņai un L. Grāpēnai par skolēnu sagatavošanu koncertam!

Vairāk bilžu galerijā.

Internāta skolotāja Larisa Zakrevska
26.10.2018.