Kuru profesionālās karjeras jomu izvēlēties?

Trešdien, 10.janvārī, VGV-AC 9.un 12.klašu jaunieši piedalījās karjeras grupas nodarbībā “Vispiemērotākā karjeras virziena noteikšana”. Tikai daži jaunieši konkrēti jau zina, par ko vēlas kļūt un izvēlējušies konkrētu profesionālo jomu.
Karjeras grupas nodarbībā skolēni veica pašizpētes testu un analizēja, kuras ir viņu prioritārās, piemērotākās profesionālās grupas – pētnieciskais un analītiskais, radošais un mākslinieciskais, konsultēšana un darbs dažādos palīdzības dienestos, roku darbs un darbs ar dažādām ierīcēm, darbs ar dzīvām būtnēm vai darbs brīvā dabā, organizatoriskais darbs vai tirdzniecība un pakalpojumi.
Profesiju klasifikācija palīdz orientēties plašajā profesiju klāstā un izvēlēties sev viss piemērotāko.
Protams, ka pašizziņas tests ir tikai viens no atbalsta līdzekļiem profesijas izvēlē, jo katram no viņiem ir individuāli jāizvērtē konkrētos darba novērtēšanas kritērijus, analizējot saistībā ar savām interesēm, spējām, vajadzībām, lai pieņemot lēmumu, veiksmīgāk veidotu savu karjeru, būtu apmierināts pats ar savu izvēli un noderīgs sabiedrībai.

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone