Kursi “Speciālās vajadzības izglītībā” Splitā

Indra Juste, Līga Grāpēna, speciālās izglītības skolotājas

Mācību gadu uzsākot, no 7.-11.septembrim mums bija iespēja apmeklēt skolotāju apmācības kursus Splitā.

Atbilstošas un atbalstošas mācību vides radīšana bērniem ar īpašām vajadzībām ir patiess izaicinājums pedagogiem. Tas prasa detalizētas zināšanas par to, būtu jārisina skolēnu mācību vajadzības un tās atbalstīt viņu izglītības ceļā. Uzsvars tika likts uz skolēniem ar disleksiju, disgrāfiju, diskalkuliju, dzirdes traucējumiem, redzes motoro deficītu, UDHS un kā identificēt cēloņus skolēnu grūtībām un veikt nepieciešamo korekciju.

Viens no programmas Erasmus + mērķiem bija dalīties ar pedagogu pieredzi un apspriest labās prakses piemērus. Analizējām un salīdzinājām izglītojamo iekļaušanas piemērus dažādu valstu izglītības sistēmā.

Mēs iepazināmies ar instrumentiem, ko izmantot, lai radītu atbalstošu mācību vidi bērniem ar īpašām vajadzībām. Apmainījāmies ar pieredzi ar citiem skolotājiem no ES valstīm. Kursu laikā izveidojās spēcīgas attiecības ar kolēģiem no Turcijas, Portugāles, Polijas, Maķedonijas.

Portugāles kolēģes uzaicināja turpināt sadarbību pasaules #ErasmusDays eTwinning projekta videokonferencē.

Brīvajā laikā pētījām un apbrīnojām Horvātijas kultūru un dabu.