Kurp doties apgūt profesiju?

Kurp doties apgūt profesiju?

 

Ceturtdien, 19.maijā, 9. a klases skolēni apmeklēja Ziemeļvidzemes   pamatskolu,  lai uzzinātu kādas darba dzīvei nepieciešamas profesijas var apgūt šajā mācību iestādē.

Iepazināmies ar skolas telpām un uzzinājām, ka skola piedāvā apgūt profesionālo pamatizglītību audzēkņiem ar speciālām izglītības vajadzībām:

  • Profesionālas pamatizglītības programma “Kokizstrādājumu izgatavošana” (programmas kods 22543041). Īstenošanas ilgums 3 gadi.

Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Koksnes materiālu apstrādātājs.

  • Profesionālās pamatizglītības programma „Komerczinības” (programmas kods 22341021). Īstenošanas ilgums 3 gadi.

Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Pārdevēja palīgs.

  • Profesionālās pamatizglītības programma „Mājturība” (programmas kods 22814011). Īstenošanas ilgums 3 gadi.

Piešķiramā profesionālā kvalifikācija – Mājkalpotājs vairs turpmāk netiks piedāvāta, bet tās vietā būs programma, kurā varēs apgūt virtuves strādnieka profesiju.

Skolā satikām arī mūsu skolas absolventus- Ievu, kura mācās par pārdevēja palīgu un Robertu, kurš mācās par koksnes materiālu apstrādātāju. Abi jaunieši ir ļoti apmierināti ar savu profesijas izvēli un mācībām Ziemeļvidzemes pamatskolā.

Paldies VGV-AC direktorei I.Kļaviņai , dir.vietn.Inai Kursītei un Gunitai Gumbrei par atbalstu organizatoriskos jautājumos, kā arī internātskolotājām Baibai un Inesei par līdzdalību pasākuma norisē.

Paldies Ziemeļvidzemes pamatskolas direktora vietniekam Andrim Tauriņam un skolas pedagogiem par sadarbību un mums veltīto laiku, iepazīstinot ar savu skolu un detalizēto stāstījumu par profesiju apguvi.

Vai 9.klases potenciālie absolventi izvēlējās savu profesiju? Katram pašam jāizdara izvēle, kurā jomā nākotnē vēlas strādāt.

Laiks pārdomām un vecāku atbalsts šobrīd būtu tieši laikā!

 Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone