Kultūras kastes aktualitātes

Kas ir kultūra vienotā Eiropas telpā vienuviet satiekoties tik daudzām tautām? Darbojoties eTwinning projektā “Kultūras kaste” (“Culture in the box”), saprotam, ka kultūra ir ne tikai māksla un mūzika, bet daudz kas vairāk – kultūra ir arī  nacionālais ēdiens, apģērbs, valoda, vēsture, mantojums, rituāli, pat mūsu cerības.

Iepazīt, iepazīstināt un cienīt savu un citu tautu kultūru visdažādākajās tās izpausmēs ir galvenais projekta mērķis un uzdevums, kura īstenošanā piedalās arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pirmsskolas 11. un 6.grupas bērni un pedagogi. Iepazīstot citu tautu kultūru, mēs labāk izprotam savējo. Darbojoties pārī ar bērniem no Turcijas un pētot valodu kā kultūras daļu, atklājam, ka mēs esam tik dažādi un unikāli, un vienlaikus mums ir tik daudz kopīga.

Projektā darbojas 6 valstis, 15 skolas un vismaz 800 bērni. Savstarpēji sadarbojoties, projekta dalībnieki ir sagatavojuši video, kurā ir atspoguļotas dažādas kultūras daļas. Noskaties!

PALDIES 11. un 6.grupas bērniem un pedagogiem par rosīgu darbošanos projektā!

01.04.2021.