Krāsas Latvijas dabā

Valmieras Gaujas krasta – attīstības centra sākumskolas skolēni 27.aprīlī tikās skolas zālē, lai kopīgi radītu pasākumu:” Krāsas Latvijas dabā.”

Skolēni pārbaudīja un nostiprināja savas zināšanas par krāsām un arī par Latvijas dabu.

Katra klase bija sagatavojusi prezentāciju par savu krāsu, ko arī interesanti prezentēja citiem. Skolēni kopā ar savu klašu skolotājām bija padomājuši arī par savu tēlu. Pasākuma laikā visi gāja muzikālās rotaļās ar kustībām un dziesmām. Pavadījumu piespēlēja internāta skolotāja Alda Treija. “Sarkanā” komanda novadīja arī jautājumu viktorīnu, kur zinošākie un veiklākie saņēma kādu saldumu balvā.

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās pasākumā. Liels paldies arī internāta skolotājām par atbalstu savu klašu skolēniem !

Internāta skolotāja Ilze Tauriņa

FOTO