Korekcijas nodarbību nedēļa sākumskolā

No 7. marta līdz 11.martam sākumskolā notika Korekcijas nodarbību nedēļa “Lasi! Domā! Runā!”.

Katru  rītu skolēni mācības sāka ar logoritmikas vingrinājumiem.

Nodarbībās skolēni, pildot kustību vingrinājumus, nostiprināja skaņu izrunu, runas ritmu un tempu.

Nodarbības vadīja logopēdes A.Tauriņa un V.Ragēvičiusa.

Trešdien, 9.martā skolēni piedalījās nodarbību darbnīcās: “Burts”, “Vārds”, “Teikums”, “Lasi! Klausies! Darbojies!”.

Darbnīcā “Burts” skolēni meklēja vienādus burtus, noteica skaņas atrašanās vietu vārdā, domāja un rakstīja vārdus ar noteiktu burtu.

Nodarbību darbnīcā “Vārds” skolēni lasīja, lika vārdu kartītes pie atbilstoša attēla.

Nonākot darbnīcā “Teikums”, skolēni noklausījās pedagoga instrukcijas un izpildīja tās, ierakstīja trūkstošo vārdu teikumā, no dotajiem teikumiem veidoja stāstījumu.

Nodarbību darbnīcā “ Lasi! Klausies! Darbojies!” skolēni patstāvīgi vai ar internāta skolotāju palīdzību izlasīja dzejoli un pēc tam to  runāja, pildot kustību vingrinājumus.

Paldies par atbalstu sākumskolas internāta skolotājām!

Korekcijas nodarbību MK vadītāja V.Ragēvičiusa