Kopā darām labus darbus

“Labo darbu nedēļa” ir laiks, kad varam darīt kopā mazus un lielus darbiņus. Katra klase centās ieraudzīt un paveikt to darbiņu, kas dāvātu prieku citiem un radītu to arī pašos.  Kopā esam piedzīvojuši īstu prieku un gandarījumu par paveikto.

Lūk, mūsu labie darbi!

1.a klase devās ciemos pie Dienas aprūpes centra “Stropiņš” iemītniekiem. Skolēni kopā ar jaunajiem draugiem spēlēja dažādas spēles, iepazinās ar centrā veidotajiem darbiem, kopā dzēra tēju ar līdzi atnesto cienastu. Katrs skolēns balvā saņēma koka medaļu, kuru veidoja centra iemītnieki.

2.a klase sakopa skolas teritoriju un grāba lapas.

2./3.b un 4.a klases cepa keksiņus. Gardo cienastu un ābolu sulu dāvināja Valmieras pansionāta iemītniekiem.

3.a klasē noritēja Spodrības diena. Skolēni centīgi veica uzkopšanas darbiņus klasē un gaitenī.

4.b/8.c, 2./5.e, 4.f9./9.2.c un 3.d6/9.1.e sakopa skolas apkārtni un Gaujmalu, vācot atkritumus.

1./6.d, 7./8.d un 1./4.c palīdzēja auklītēm notīrīt galdus.

Labo darbu nedēļa pateicāmies skolotājām un skolas darbiniekus, dāvinot Paldies vēstuli – kartīti, kā pateicību par paveikto un ieguldīto darbu, lai katra diena mūsu skolā būtu prieka piepildīta ikvienam.

Lai labie darbi turpinās no dienas uz dienu!

Internāta skolotaja Ginta Giruca