Kompetenču izglītība- “Inženierzinības dzīvē”

Pirmdien ,19.decembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolā- attīstības centrā notika integrētā mācību stunda. Mācību stundu vadīja iznženierzinību skolotāja Inguna Ulase un uzņēmējdarbības pamatu skolotāja Lolita Eklone.

Tās laikā 8./7.b klases skolēni apguva hidraulikas un pneimatikas procesus un 12. klases skolēni raksturoja uzņēmējdarbības iespējas , kuros tiek izmantoti šie procesi , kā arī skolēni visi kopā  iepazina   automehāniķa, dažādu jomu inženiera un ekskavatora vadītāja profesijas.

Integrētajā stundā skolēni noskaidroja jēdzienu hidraulika un pneimatika nozīmi un šo procesu pielietojumu dzīvē uzņēmējdarbības veidos, kā arī ieguva plašāku informāciju par profesijām, kur šīs prasmes pielieto dzīvē.Tās deva iespēju gan 8.klases skolēniem padomāt par savu nākotnes karjeras iespējām un 12.klases skolēni pārliecināja par vidējās izglītības apguves nepieciešamību, it īpaši inženierzinību profesiju jomā.

12.klases potenciālais absolvents  Markuss jau vairākus gadus praktiski darbojas autoremonta jomā , ir uzkrājis jau zināmu pieredzi un plāno ar šo darbu nodarboties profesionāli arī turpmāk.

Info apkopoja skolotāja Lolita Eklone