“KO ES ZINU UN VARU?”

“Pirmdien, 6. novembrī, notika interaktīva karjeras spēle “KO ES ZINU UN VARU!” , 5.-7. klašu skolēniem. Pasākuma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašizziņas un pašvadības prasmes karjeras izglītībā,interaktīvi atbildot uz dažādiem jautājumiem par darbu , darba vērtībām, prasmi sniegt informāciju par sevi, savām spējām novērtēt savas prasmes, karjeras pieredzi un padomāt vai darbā svarīgas ir tikai cilvēka prasmes vai arī to mijiedarbība ar personības rakstura īpašībām , kā arī par to, kam būs viņu dzīvē jāpieņem svarīgi lēmumi par profesionālo karjeru.

Pasākuma noslēgumā skolēni strādāja mazās grupās un iejutās karjeras eksperta lomā, analizējot konkrētu piemēru,izvērtēja cilvēka prasmes un zināšanas , atbilstoši tam izvēlējās piemērotāko profesiju , attīstot prasmi izvērtēt karjeras iespējas .

Skolēni guva priekštatu par karjeras vīzijas veidošanu, pilnveidoja prasmi analizēt un apkopot informāciju, veikt secinājumus un prasmi sadarboties.

Karjeras spēles izskaņās aktīvākie skolēni saņēma medaļas”Es zinu un protu!”

Paldies internāta skolotājām Baibai un Sandrai, kā arī skolas surdotulkam Ingai Upesjurei par sadarbību pasākuma norisē.

Pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone