Ko darīt pēc 9.klases?

Ceturtdien, 30.martā, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas 9. klases skolēni tikās ar karjeras konsultanti  uz sarunu par tālākizglītības un karjeras plāniem .

Skolēni sarunas laikā atklāja arī savas intereses, prasmes, vaļaspriekus, kas varētu palīdzēt konkrētas profesijas izvēlē darba tirgū. Skolēni nosauca tādas profesijas kā florists, arhitekts, radošās jomas profesijas, dizaineris, elektriķis , santehniķis u.c.

Tikšanās laikā  skolēni digitāli veica arī  savu individuālo karjeras interešu diagnostiku, pildot karjeras testus niid.lv vietnē. Karjeras iespēju diagnostikā skolēni analizēja iegūtos rezultātus un kopā ar karjeras konsultanti izvērtēja vai viņa profesija atbilst viņa personības spējām, noteiktiem kritērijiem un interesēm.

Mūsu potenciālie absolventi ieguva apstiprinājumu, ka viņu nākotnes profesionālā joma atbilst viņa spējām un interesēm, tkai dažiem vēl jāpārdomā un jāizvēlas viena no vairākām profesijām šajā jomā.

Pozitīvi, ka skolēni apzinās izglītības lomu profesijas  apguvē un dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

Skolēni, kuri vēl nav līdz galam pārliecināti par savas profesijas izvēli, tika aicināti turpināt mācības vidusskolā savā skolā un tās laikā konkretizēt savus karjeras mērķus.

Paldies par sadarbību internāta skolotājai un klases audzinātājai Sandrai Grāvītei  un surdotulkam Ingai Upesjurei.

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone

FOTO