Ko darīt, lai matemātika neapniktu?

Ko darīt, lai matemātika neapniktu, nebūtu grūta?

Lielbritānijas Izglītības institūta profesors Deivs Prets uzskata, ka ir atradis atbildi – pēc viņa domām, līdzšinējās apmācības metodes ir vārda tiešā nozīmē ačgārnas, un pienācis laiks izmantot jaunas.

“Piemēram, mācoties kādu valodu, apmācības process notiek, runājot šajā valodā, taču matemātikā iznāk tā, ka sākumā kaut kas jāmācās, bet tikai pēc tam to iespējams pielietot”( D.Prets).

Daudzi uzskata, ka datora izmantošana skolā var pārņemt mācību procesu un aizstāt skolotāju,  taču tā nav!

Mācības jāsasaista ar datoru lietošanu, nevis tikai jāmācās ar datoru palīdzību!

Pašvadīta mācīšanās. Katrā stundā  mēģinām atbildēt uz jautājumiem:

  1. Ko es šodien iemācīšos? (SR)
  2. Ko es daru? ( raksta atrisinājuma plānu pa soļiem).
  3. Kas man  var palīdzēt? ( skolotājs, atbalsta materiāls).
  4. Kāpēc daru? Kur tas man  tas noderēs?(skolēni meklē un  sniedz atbildes).
  5. Kas izdevās? Kas neizdevās? ( AS -atgriezeniskā saite)
  6. Ko es darīšu, lai man viss izdotos?

Ko tad mēs darām mācoties matemātiku?

  • Modelējam daļu reizināšanu un dalīšanu  – 6. klase

(skolēni atzīst, ka zīmēšana un modelēšana labāk palīdz saprast reizināšanu un dalīšanu).

  • Izmantojam IT rīkus- konstruējam funkciju grafikus programmā Geogebra

(10.klases skolēni labāk saprot taisnes novietojumu  )

  • Mācāmies sadarboties grupās vidē Jamboard, veidojot prezentācijas

par  figūru līdzību ikdienā

(9.klase mācās sadarboties grupās, saskata līdzīgas figūras savā apkārtnē, veido prezentācijas).

  •  Izmantojam Wordwall.net

(skolēni izmanto spēles, lai nostiprinātu savas zināšanas).

 

Paldies manām sadarbības kolēģēm- Gundai Prauliņai un Ingai Upesjurei!

Matemātikas skolotāja Ilona Berkolde