Klusuma māksla

No 18.-22.10. skolotājas Līga Lāce un Beāte Tetere piedalījās Erasmus+ stratēģiskajā projektā “Art of Silence” Rumānijā, Focșani.

Projekta virsuzdeums ir izveidot rokasgrāmatu, kas ietver iekļaujošas teātra metodes, darbojoties ar nedzirdīgo kopienu. Rokasgrāmata paredzēta ikvienam jaunatnes darbiniekam, lai radītu iekļaujošu vidi jauniešiem ar
invaliditāti.
Rumānijā tika īstenots viens no projekta posmiem – praksē izmēģināti visi rokasgrāmatā iekļautie uzdevumi, kas pēc tam dienas beigās tika izvērtēti, nepieciešamības gadījumā tika sniegti ierosinājumi uzlabojumiem.
Projekta dalībvalstis ir Latvija, Rumānija un Horvātija – no katras dalībvalsts tika pieaicināti dažādu jomu speciālisti, kas palīdzēja uzlabot rokasgrāmatu, – bija gan nedzirdīgās kopienas pārstāvji, gan pedagogi, gan surdotulki, gan aktieri.
Lai līdz rokasgrāmatas rezultātam vēl ir pietiekami garš ceļš ejams, tomēr jau tagad ikviens dalībnieks saprata, cik vērtīga šī rokasgrāmata būs nedzirdīgo jauniešu kopienai.