Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļa 9.– 12. klasēm

No 14.10.19 – 1810.19 mūsu skolā  norisinās  Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļas laikā  mūsu  izglītības iestādē  notiek dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas, kurās akcentēta mākslīgā intelekta un tehnoloģiju loma nākotnes profesijās.

Aktīvi un radoši piedalījās  izglītojamie no 9. klases – 12. klasei.  Izglītojamie izstrādāja plakātus IELOGOJIES NĀKOTNĒ. Meklēja pēc iespējas daudzveidīgāku informāciju par konkrētu profesiju un sagatavoja kolāžu. Kolāžai sagatavoja īsu aprakstu, kurā nozarē strādā nākotnes profesijas pārstāvji, kādas kompetences nepieciešamas, kur pasaulē var apgūt šo profesiju, cik gadi jāmācas, kuros uzņēmumos var strādāt- veidot karjeru.

Notika profesiju izloze starp klasēm.

9. klase izlozēja nākotnes profesiju BEZPILOTA TRANSPORTA LĪDZEKĻA INŽENIERIS. Ir viens no nākotnes transporta jomas attīstības scenārijiem.

10.klase izlozēja nākotnes profesiju ROBOTIKAS SPECIALISTI UN INŽENIERI. Robotu inženieri plāno, būvē, un uztur robotus.

11./12. klase izlozēja  nākotnes profesiju VIRTUĀLĀS REALITĀTES DIZAINERS. Tas ir cilvēks, kurš veido dzīvi virtuālajā  vidē, kura atbilst tādai dzīvei, ko dzīvojam realitātē.

Izmantoja iespēju   iepazīties ar  multimediju, modes un dizaina nozari, kā arī iepazina IT un elektronikas nozares.  Braucot ekskursijā uz uzņēmumiem ar PROFESIJU BUSIEM.

Internāta skolotājas Kristiāna Stukāne un Inga Mockus

Karjeras nedēļa 5. – 8. klasēm

No 14.10. – 18.10. skolā bija karjras nedēļa „Ielogojies nākotnē.” Skolēnu klašu grupām  tika dots konkrēts uzdevums.

Klašu grupai, no 5. līdz 8.klasēm, uzdevums bija izvēlēties izzūdošas profesijas (tūrisma aģents, bibliotekārs, mūzikas izdevniecībā strādājošie, kasieris, grāmatvedis u.c.) un, izmantojot informācijas izzināšanas, apkopošanas, pārrunu metodes, izveidot plakātu.

Klašu grupas meklēja informāciju, iepazinās ar to, pārrunāja, apkopoja. Katra klase, audzināšanas stundu ietvaros, uz Valmieras Attīstības aģentūras nodrošināta papīra ar karjeras nedēļas logo izveidoja plakātu. Skolēni ar interesi iesaistījās darbā, aktīvi darbojās. Skolēnu darba rezultātu, plakātiem par izzūdošām profesijām, var apskatīt un izlasīt skolas zālē.

Internāta skolotāja Juta Krauja

Otrdien, 15.oktobrī, pieci mūsu skolas astoto un devīto klašu zēni, kuriem interesē kokapstrādes nozaru profesijas, kopā ar citiem Valmieras skolu skolēniem, devās uz Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikumu Cēsīs, kur var apgūt šīs profesijas. Ieskatījāmies moderni, mūsdienīgi aprīkotajās darbnīcās, kur teorētiski apgūtās zināšanas, audzēkņi tās pielieto praksē. Vērojām, kā strādā topošie mēbeļu galdnieki, namdari, mēbeļu dizaina speciālisti, restauratora asistenti, apskatījām viņu veidotos darbus. Uzzinājām, kādi mācību priekšmeti skolā jāmācās īpaši labi, lai varētu mācības turpināt šajā tehnikumā. Pēc tam devāmies uz diviem Raunas novada uzņēmumiem SIA „Fabrika Rauna” un SIA „Pavasars”, kuros strādā kokapstrādes profesiju apguvušie speciālisti. Šajos uzņēmumos no Latvijas kokiem ražo moduļu mājas galvenokārt pēc Skandināvijas valstu iedzīvotāju pasūtījuma. Mājas tiek izgatavotas šeit uz vietas pilnībā gatavas dzīvošanai – aprīkotas ar mēbelēm, elektrību, santehniku. Pēc tam tās aizved uz Zviedriju, Norvēģiju vai Somiju, kur noliek pasūtītāja izvēlētajā vietā, un pēc dažām dienām, to jaunie iemītnieki jau tajās var dzīvot. Šo uzņēmumu īpašnieki dalījās savos stāstos un pieredzētajā ceļā uz savu profesiju. Secinājums – daudz jāmācās, jo vienkāršu, daudzu cilvēku roku darbu, arvien vairāk aizstāj jaunas tehnoloģijas, gudri agregāti, kurus vada gudri speciālisti.

 

Internāta skolotāja I. Melbārde

Karjeras nedēļas ietvaros, ceturtdien, 17. oktobrī septiņas 8. – 9.klašu skolnieces, kurām ir interese par pavāra profesiju un pārtikas pārstrādes jomu, devās ekskursijā uz Valmieras tehnikumu. Skolā meitenes iepazinās ar mācību telpām, mācību virtuvi, sakņu un dārzeņu pārstrādes laboratoriju, gaļas pārstrādes laboratoriju, piena pārstrādes laboratoriju, mehatronikas laboratoriju, ārpus stundu nodarbībām un skolas dzīvi.

Pēc Valmieras tehnikuma devās ekskursijā uz AS „”\Valmieras piens”. Uzņēmumā skolēni iepazina piena pārstrādi, piena produktu ražošanu un degustāciju.

Skolēni atzina, ka strādāt šajā uzņēmumā ir grūti, jo nepieciešamas daudz zināšanas un ir liela atbildība.

 

 

Internāta skolotāja Baiba Šēnberga

Karjeras nedēļa 1. – 4. klasēm

No 14. – 18. oktobrim karjeras nedēļas ietvaros 1. – 4. klašu skolēniem tika dots uzdevums noskaidrot vecāku, vecvecāku un citu ģimenes locekļu profesiju nosaukumus, darba pienākumus un darbavietu kur strādā.

Audzināšanas nodarbībās visi kopīgi pārrunāja kādās profesijās viņu ģimenes locekļi strādā un kur arodu apguvuši. Tad katrs no klases bērniem uz līmlapiņām sarakstīja savas ģimenes profesiju nosaukumus un pielīmēja sagatavotai, iepriekš pa dažādiem blokiem sagrafētai lapai. Bērniem vajadzēja izdomāt pie kura bloka (piemēram, darbs ar cilvēkiem, darbs ar iekārtām, darbs ar dzīvniekiem u.c) attiecīgā profesija pieder.

Pārrunu rezultātā izvēlējāmies profesijas, kuras varētu uzskatīt par nākotnes profesijām un iezīmējām ar dažādām uzlīmītēm. Sagatavotie plakāti tika izvietoti skolas zālē, lai mūsu darbiņus novērtētu arī citas klases.

Paldies visiem skolēniem un vecākiem, kas dalījās ar informāciju un palīdzēja mums šajā izpētes darbā!

Internāta skolotāja Gunita Mežule