Kad Latvijā martā sniegs…

Kad Latviju martā pārsteidza sniegs, mums bija iespēja aizbraukt uz  saulaino Franciju. Nicā piedalījāmies Erasmus organizētajos Europass Teachers Academy kursos. “Creativity , Critical thinking, Communication and Collaboration in Schols” . Šos kursus izvēlējāmies tāpēc, lai paplašinātu savu redzesloku, iegūtu jaunas zināšanas.

Kursu galvenais mērķis bija veicināt komunikācijas, sadarbības prasmes, palīdzēt atraisīt radošumu, mācīties domāt kritiski.

Kursi ilga piecas dienas (13.marta līdz 17.martam). Katra no dienām bija piepildīta ar dažādām aktivitātēm – teorētisko zināšanu nodošanu, kā arī praktisku darbošanos gan grupās, gan individuāli.

Mācījāmies pastāstīt par sevi kā personību. Noskaidrojām, kā pareizi uzdot jautājumus, lai veidotos dialogs, praktizējām aktīvo klausīšanos, lai sadzirdētu , ko otrs vēlas paust.

Viens no lielākajiem ieguvumiem šajos kursos ir jaunās zināšanas, ko  aktīvi pielietot mācību procesā. Ir iepazīta vietējā kultūra un redzētas skaistas vietas.

Juta Krauja un Gunita Mežule, VGV-AC pedagoģes