“Kā izvēlēties profesiju?”

Ceturtdien, 19.janvārī, VGV-AC 10.-12.klašu jaunieši aktīvi piedalījās karjeras grupas nodarbībā “Kā izvēlēties profesiju?”. Ekspress aptaujā tikai divi jaunieši jau zināja, par ko viņi vēlas kļūt profesionālajā jomā.

Nodarbībā vidusskolēni uzzināja par darba veidu un profesiju klasificējumu pēc zināšanu, prasmju, profesionālās kvalifikācijas līmeņa un citiem kritērijiem. Jaunieši iepazinās ar Labklājības ministrijas apstiprinātā “Profesiju klasifikatora” darba veidiem un profesijas iedalījumu septiņās grupās, kas veidotas, ņemot vērā noteiktus pamatkritērijus.Tā kā darba pienākumu veikšanai ir nepieciešamas dažādas prasmes un iemaņas un darba apstākļi var būt gan līdzīgi, gan atšķirīgi, tad nereti var būt tā, ka viena un tā pati profesija ir piederīga vairāk nekā vienam no darba veidiem.

Jaunieši veica pašizpētes testu un analizēja, kuras ir viņu prioritārās profesiju grupas- pētnieciskais un analītiskais, radošais un mākslinieciskais, konsultēšana un darbs dažādos palīdzības dienestos, roku darbs un darbs ar dažādām ierīcēm, darbs ar dzīvām būtnēm vai darbs brīvā dabā, organizatoriskais darbs vai tirdzniecība un pakalpojumi.

Profesiju klasifikācija palīdz orientēties plašajā profesiju klāstā un izvēlēties sev piemērotākās.

Protams, ka pašizziņas tests ir tikai viens no atbalsta līdzekļiem profesijas izvēlē, jo katram no viņiem ir jāprot konkrētos darba novērtēšanas kritērijus analizēt saistībā ar savām interesēm, spējām, vajadzībām, lai pieņemot lēmumu, veiksmīgāk veidotu savu karjeru un būtu noderīgs sabiedrībai.

Paldies internāta skolotājām Ingai Mockus un Ingai Upesjurei par atbalstu pasākuma norisē!

  Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone