Jaunsardze skolā

No 11. septembra Jaunsardzes centrs uzsāk darbu Gaujas krasta viduskola-attīstības centrā ar dažādu vecuma bērniem. Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

Mācību gada laikā paspējām iepazīt Valsts policijas darba stihijas un nokārtot WHT testu, šaut ar pneimatiku “Crosmanu”, veidot iemaņas orentēšanās, sadarbības un dzīvei nepieciešamās iemaņas nometnēs un pasākumos ko rīko Jaunsardzes centrs.

Instruktore I. DILLE