Jaunieši darba tirgū!

19.janvārī Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā viesojās Prakse.lv projektu vadītāja Karīna Kurmeļeva, kura novadīja karjeras atbalsta semināru 10.-12.klašu skolēniem “Jaunietis darba tirgū”.

Seminārā jaunieši aktīvi līdzdarbojās, atbildēja uz digitālās anketas jautājumiem un pārrunāja iegūtos datus par jauniešu zināšanām karjeras jautājumos. Pēc aptaujas datiem  31% vidusskolēnu plāno pēc skolas turpināt mācības un apvienot tās ar darbu. Daži skolēni dalījās arī ar savu darba pieredzi.

Semināra vadītāja strukturēti pastāstīja aktuālo informāciju par CV un Motivācijas vēstules veidošanas padomiem un deva noderīgus padomus darba intervijai.

Nobeigumā jaunieši atzina, ka guva vērtīgus padomus svarīgos karjeras jautājumos.

Paldies surdotulkam Ingai Upesjurei!

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone