Izzina iespējas apgūt profesijas!

16.aprīlī 9. a klases skolēni, apmeklēja “Atvērto durvju dienas” VGV-AC Vaidavā, lai iepazītos ar profesionālās izglītības programmu piedāvājumu pēc pamatizglītības ieguves.

Jaunieši iepazinās ar skolas piedāvātajām profesiju apguves programmām un ekskursijā pa skolu uzzināja, ko apgūst “Komerczinībās”, vēroja audzēkņu praktisko darbošanos “Kokizstrādājumu izgatavošanā”, uzzināja, kādas prasmes apgūst “Mājturības “programmā, kur tiek sagatavotas kvalificētas mājkalpotājas un iepazināmies ar “Edināšanas pakalpojumu” skolotājām un audzēkņiem.

Topošie virtuves darbinieki demonstrēja arī savas apgūtās prasmes, sarūpējot nelielu cienastu arī ciemiņiem , kā arī priecēja mūs ar skaisto galda un cienasta noformējumu.

Mūsu skolēniem vēl ir nedaudz laika izvērtēt iegūto informāciju un veikt savu izvēli, bet vismaz viens no tiem jau iepriekš par to domājis un zina, kuru profesiju apgūs tieši šeit!

Prieks bija satikt arī mūsu skolas absolventus , kas apzinīgi apgūst savu nākotnes profesiju.

Informāciju sagatavoja: Lolita Eklone, pedagogs karjeras konsultants