Izvēlies profesiju!

Ceturtdien, 13.novembrī, VGV-AC vidusskolas grupas jaunieši, 10.-12.klases skolēni , piedalījās karjeras atbalsta nodarbībā ar mērķi palīdzēt orientēties profesiju pasaulē un izvēlēties sev piemērotāko.

Priecē, ka daļa vidusskolēnu  jau ir izvēlējušies, par ko kļūt darba tirgū , bet tie, kas vēl to nav  izdarījuši,sāka domāt par to. Skolēni pildīja E.A. Kļimova testu, lai noskaidrotu  sev piemērotāko profesionālo jomu un izvēlētos piemērotāko profesiju. Šis tests ir paredzēts, lai identificētu personas noslieci uz noteikta veida profesiju, un iegūtie rezultāti palīdz izvēlēties dažādus profesiju veidus saskaņā ar E.A.Kļimova noteikto profesiju veidu klasifikāciju. Šis ir klasisks profesionālās orientācijas tests “Diferenciāldiagnostikas anketa “, ko izmanto pusaudžu un pieaugušo karjeras vadībā un profesionālajā atlasē.

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem tiek atklāta personas orientācija uz 5 profesiju veidiem, pēc E. A. Kļimova klasifikācijas: cilvēks ir daba; cilvēks ir tehnika; cilvēks – cilvēks; cilvēks ir simboliska tehnika, simbolisks attēls; cilvēks ir māksliniecisks tēls.

Šī testa anketa palīdzēja  vismaz daļēji ierobežot profesijas izvēles jomu, dot priekšroku noteiktām profesijām, uzzināt, uz kuru darbības jomu viņi vairāk sliecas, uz kuru mazāk, kuram profesijas veidam dod priekšroku, protams izvērtējot savas iespējas.

Vēl ir laiks pārdomām, bet pēc nodarbības cerams, ka jaunieši mērķtiecīgāk spēs izvirzīt savus karjeras mērķus nākotnei, lai integrētos darba pasaulē.

Paldies par atbalstu pasākumā surdotulkam Ingai Upesjurei !

Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone