Izveidot savu pirmo pašmācības kursu.

Izveidot savu pirmo pašmācības kursu

Ar šādu mērķi es, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas-attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa, 2023.gada 16.-20. oktobrī piedalījos mācībās “Izveido savu pirmo pašmācības kursu”, kas notika Vilemstadā, Nīderlandē, skolas īstenotā Erasmus+ programmas projekta “Mācīties nākotnei” ietvaros.

Pēdējos gados pasaule ir mainījusies, un mainījusies ir arī pieeja veidam, kā mācāmies un iegūstam nepieciešamo informāciju. Daudz biežāk tam izmantojam attālināto mācību piedāvātās iespējas. Mācīties tiešsaistē nu jau kļuvusi par ikdienišķu lietu.

Mācībās piedalījās arī kolēģi no citām Eiropas savienības valstīm (Vācijas, Igaunijas, Polijas), kuri katrs dalījās pieredzē par izglītības sistēmu un darbu savā valstī un prezentēja skolu, kurā strādā. Tikšanās ar ārvalstu kolēģiem ikreiz ir iedvesmojoša pieredze, iespēja satikt domubiedrus un potenciālos sadarbības partnerus nākamiem projektiem.

Iepazīstinot kolēģus ar mūsu skolas un pirmsskolas pedagogu darbu un pieeju bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām izglītošanā, saņēmu atzinīgu novērtējumu un patiesu ieinteresētību turpmākai sadarbībai.

Mācībās soli pa solim, praktiski darbojoties, apguvām digitālās prasmes un iespējas, ko izmantot, lai drosmīgāk un pārliecinošāk izveidotu savu pirmo pašmācības kursu.  Tā, lai tas būtu saistošs ne tikai no digitālā aspekta, bet, galvenokārt, jau no saturiskā un arī no vizuālā aspekta.

Mācības deva izpratni un pārliecību, ka pašmācības tiešsaistes kursi var efektīvi atbalstīt un papildināt tradicionālo skolas izglītību, īpaši, lai veicinātu diferenciāciju, pašvadītu mācīšanos, personalizētu novērtējumu u.c. Tāpat to var izmantot, īstenojot “apgrieztās klases” pieeju, īstenojot pieaugušo izglītību.

Mācības Erasmus+ programmā ikreiz, arī šoreiz, mani iedvesmoja uzdrīkstēties vairāk.

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 25.10.2023.