Izmaiņas skolas darbības organizēšanā no 11.oktobra

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  no 28.09.2121. (stājas spēkā 11.10.2021.), Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā tiek veiktas izmaiņas izglītības procesa nodrošināšanā:

1. Stundu laikā un ārpus tām mutes un deguna aizsegus lieto visi pedagogi un skolēni, izņemot:

* pirmsskolas izglītojamie,

* 21015911 programmas izglītojamie mācību un koplietošanas telpās,

* korekcijas un rehabilitācijas nodarbībās, sporta nodarbībās, deju nodarbībās, vokāli instrumentālajās nodarbībās, melodeklamācijas nodarbībās un fizisko aktivitāšu laikā.

2. Klātienes pasākumi ārpus skolas netiek organizēti, t.sk. ekskursijas un pasākumu apmeklējumi citās iestādēs.

3. Interešu izglītības u.c. ārpusstundu nodarbībās piedalās skolēni:

* AR Covid sertifikātu – bez ierobežojuma,

* BEZ Covid sertifikāta VAI ar negatīvu testu – vienas klases ietvaros; ārpus telpām < 20 skolēni no dažādām klasēm.

Detalizēti ar iestādes darbību reglamentējošiem noteikumiem COVID – 19 pandēmijas laikā var iepazīties iekšējos noteikumos  “COVID – 19 infekcijas ierobežošanas pasākumu kārtība Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā”.