Izlasi skolas 2020./2021.m.g. noslēguma avīzi!

Atver mācību gada noslēguma avīzi.

Tev būs interesanti to lasīt, jo jaunajā avīzē ir

* apbalvoto skolēnu saraksts,

* skolēnu izteicieni par aizvadīto gadu,

* pēdējie sporta un kultūras pasākumi,

* iespējas pieteikties uz 2 vasaras nometnēm

* un daudz, daudz PALDIES visiem par šo gadu un laba vēlējumi vasarai.

Izlasi! Avīze ir šeit AVĪZE 2020_2021 mācību gada noslēgums