Izlaidums

Vasaras vidū, kad tuvojas Līgo svētki,smaržo peonijas, grāvmalās zied madaras un pīpenes (margrietiņas),13. jūnija pēcpusdienā,  Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā (Vaidavā), izskanēja vārdi: “Vissvarīgākais, lai kā putni skaisti līdz savam mērķim protam aizlidot…”, jo  bija izlaidums.

Skolu beidza 13 izglītojamie: astoņi 9. klases  izglītojamie un pieci profesionālās pamatizglītības izglītojamie.

Svētku pasākumā skanēja  liriska mūzika, skaisti, ļoti dvēseliski apsveikumu vārdi no skolas direktores,  audzinātājiem u.c.

Izglītojamie dziedāja  dziesmas, skandēja dzejoļus par skolu, ziediem, draudzību un mīlestību.

Patīkami, ka 3. kursu absolventi Lauris Apinis un Lolita Stepanova turpinās darbu veikalā, kurā bija obligātajā kvalifikācijas praksē ( 3 mēnešus pirms valsts kvalifikācijas eksāmena).

9. klases absolventi turpinās izglītību profesionālās pamatizglītības programmās “Kokizstrādājumu izgatavošana”, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju: KOKSNES MATERIĀLU APSTRĀDĀTĀJS”, “Komerczinības”, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju: “PĀRDEVĒJA PALĪGS” un “Mājturība”, lai iegūtu profesionālo kvalifikāciju: ”MĀJKALPOTĀJS”.

Izlaiduma noslēgumā  skanēja vārdi:  “Tava veiksme esi tu pats, ja trauksies augšup, tad tavi spārni vienmēr būs spoži”.

Direktores vietniece audzināšanas jomā, Vaidavā, Ināra Kokina