Interešu un karjeras iespēju diagnostika

15.decembrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas 9.a klases skolēni veica savu individuālo karjeras interešu diagnostiku, pildot karjeras testus niid.lv vietnē.

Interešu laboratorijas pašizziņas testā skolēni salīdzināja jau savu apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, savu patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomā.

Karjeras iespēju diagnostikā skolēni vērtēja dažādas profesijas, pēc saviem personiskajiem kritērijiem un interesēm.

Rezultātā mūsu potenciālie absolventi ieguva savas personības raksturojumu- vadošos personības tipus un tiem atbilstošās karjeras iespējas, kas rūpīgi vēl katram jāpārdomā un jāanalizē.

Plānot savas nākotnes karjeras iespējas ir plānošanas process, ko jāveic atbildīgi, lai pieņemtu apzinātu, mērķtiecīgu lēmumu , kas būtu saskaņā ar mums.

Paldies par sadarbību internāta skolotājai un klases audzinātājai Pārslai Bebrei.

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone