Inovatīvas un mūsdienīgas metodes darbā ar nedzirdīgiem skolēniem

No 4.-8. martam ES Izglītības programmas Erasmus+ ietvaros pedagoģes L.Lāce, B.Tetere, U.Stazdiņa, G.Stankeviča, K.Zēmele un V.Ragēvičiusa apmeklēja kursus “Inovatīvas un mūsdienīgas metodes darbā ar nedzirdīgiem skolēniem”. Mācības notika Madridē CNSE, kas ir Valsts nedzirdīgo konfederācija Spānijā. CNSE apkopo Spānijas pedagogu izstrādātos materiālus bērniem ar dzirdes traucējumiem, izstrādā jaunus mācību materiālus zīmju valodā, sagatavo profesionālus zīmju valodas tulkus, zīmju valodā tulko filmas, raidījumus,  rūpējas par pieejamāku vidi nedzirdīgiem cilvēkiem, palīdz risināt sociālas problēmas ar valsts iestādēm. CNSE interneta vietnē moodle.com ir iespēja visiem Spānijas iedzīvotājiem attālināti apgūt zīmju valodu. CNSE speciālisti risina un iestājas par nedzirdīgo cilvēktiesībām Spānijā.

CNSE speciālisti iepazīstināja ar Nedzirdīgo organizāciju struktūru, darbību un nedzirdīgo bērnu izglītību Spānijā. Katrā no Spānijas reģioniem  nedzirdīgo bērnu izglītošana notiek nedaudz atšķirīgi, ņemot vērā reģiona finansiālo situāciju.

Kursu vadītājs Emilio de Lago Ferrero, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, pierādīja, ka zīmju valoda veicina nedzirdīga bērna valodas un intelekta attīstību. Pedagoģes iepazinās ar bilingvālo izglītību zīmju valodā un mutvārdu valodā Eiropā. Diskusijas raisījās par bērna ar kohleāro apmācību zīmju valodā un mutvārdu valodā. Pedagoģes dalījās pieredzē, kā Latvijā notiek bērna ar kohleāro implantu apmācība.

Viena diena  tika veltīta, apgūstot starptautisko zīmju valoda. Pedagoģes apguva vārdus, frāzes starptautiskā zīmju valodā. Zīmju valodā pedagoģes stāstīja par sevi, veidoja dialogus, izspēlēja notikumus un  sižetus.

Kursu noslēgumā pedagoģes apmeklēja Speciālās izglītības skolu-centru un Talento digitālo centru Madridē. Speciālā izglītības iestādē ir pirmskola, pamatskola un profesionālā apmācība. Skolā mācās bērni ar dzirdes traucējumiem un bērni, kuriem nav dzirdes traucējumu. Skolēni ar dzirdes traucējumiem mācību saturu apgūst bilingvāli: zīmju valodā un mutvārdu valodā. Profesionālā apmācība jauniešiem ar dzirdes traucējumiem dod iespējas strādāt kosmetoloģijas, dārzniecības un elektrotehnisko iekārtu jomā.

Talento digitālā centrā  cilvēki ar dažādiem traucējumiem apgūst jaunas profesionālās iemaņas un prasmes. Centra vide ir ļoti inovatīva un pielāgota visiem cilvēkiem.

V.Ragēvičiusa