Iniciatīva izglītības iestādes pašpārvaldes stiprināšanai “Kontakts”

Iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” mācības.
No 19.04 līdz 21.04 skolēni – Laura Balode, Roberts Immurs un Markuss Ādlers apmeklēja jauniešu – līderu un atbalsta personu – skolotāju klātienes mācībās izglītības iestādes pašpārvaldes stiprināšanai.
Šajā mācībās bija iespēja piedalīties ekspertu vadītās nodarbībās, novērtēt situāciju savā izglītības iestādē, radīt idejas un dalīties savstarpējā pieredzē,  izstrādāt projekta pieteikumu.
Paldies pasniedzējām un citiem dalībniekiem. Jo notika ne tikai mācības, bez tām bija bumbas spēles, pasēdēšana pie ugunskura un pieredzes apmaiņas sarunas.
Skolēnu atbalsts – Inga Upesjure