“Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”

Ceturtdien, 19.oktobrī, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra 6.,9.,12.klašu skolēni piedalījās Satversmes tiesas tiešsaistes vebinārā “Ikviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”. Vebināru vadīja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, kuri skolēnus iepazīstinās ar konkursa tematu, Satversmē ietvertajām vērtībām un to aizsardzības nozīmi. Skolēniem bija iespēja arī uzdot savus jautājumus.

Vebinārs īpaši noderīgs skolēniem, kuri plāno piedalīties Satversmes tiesas rīkotajā skolēnu zīmējumu, video un domrakstu konkursā par cieņu digitālajā vidē.

Konkursa mērķis ir stiprināt skolēnu valstisko apziņu un līdzdalību demokrātijas procesos, izpētot un iedzīvinot Satversmes vērtības. Ar šo konkursu Satversmes tiesa rosina skolēnu interesi par Satversmi, kā arī pilnveido viņu zināšanas par Latvijas valsts pamatvērtībām.

Šā gada konkursu caurvij ideja par ikviena cilvēka cieņu digitālajā vidē. Satversmes ievadā noteikts, ka “Latvija kā demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību”. Tādējādi cilvēka cieņa kā konstitucionāla vērtība veido mūsu valsts pamatus, kā arī raksturo cilvēku kā augstāko demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību. Cieņa ir jāaizsargā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās.

Savukārt digitālā vide ir neatņemama ikdienas dzīves sastāvdaļa, un tieši jaunieši tajā uzturas visvairāk. Digitālā vide citstarp ļauj piekļūt informācijai, paust savu viedokli un mijiedarboties ar citiem, tādējādi ikvienam dodot iespēju īstenot savu brīvību un pašnoteikšanos. Diemžēl digitālās vides pavērtās iespējas nereti tiek izmantotas negodprātīgi, aizskarot citu cilvēku cieņu. Tādēļ ir ļoti būtiski sarunāties ar jauniešiem, izglītot viņus un stiprināt viņu izpratni par Satversmē ietverto vērtību aizsardzības nozīmi – citstarp arī digitālajā vidē.

Informācija par konkursu pieejama Satversmes tiesas mājaslapā:     https://www.satv.tiesa.gov.lv/konkurss/

Konkursam jāpiesakās līdz šā gada 27. oktobrim (ieskaitot), aizpildot anketu: https://forms.gle/aZASLfwVNnnksjrz6

Darbu iesniegšanas termiņš – 8. decembris.

Informāciju sagatavoja sociālās jomas skolotāja Lolita Eklone