Iesoļot sendienās

Lai ielūkotos sendienās “Bitītes” grupas bērni devās pārgājienā uz Valmieras pilsdrupām un Valmieras muzeju. No pilsdrupu pakalniem bija iespēja vērot brīnišķīgas rudens ainavas, gan kā rāmi plūst Gauja, gan kā viegli krāsojas koku lapas zeltainajā rudens saulē. Bērniem liels bija izbrīns par pils augstajiem mūriem, tāpat mēs devāmies atjaunotajās pils ejās. Valmieras muzejā mēs apmeklējām ekspozīciju “Mājā un sētā”. Ekspozīcijā bija skatāmi dažādi darba rīki un sadzīves priekšmeti no 18. gs. vidus līdz 20. gs. sākumam. Bērni darbojās gan praktiski, gan interaktīvi, tādā veidā izzinot un iepazīstot priekšmetus, ar kādiem cilvēki darbojās senos laikos. Vislielāko intersi bērnos radīja svari, uz kuriem varēja svērt dažāda smaguma maisiņus, arī ap piena seperatoru bērni čakli darbojās, griežot to arvien ātrāk un ātrāk. Un cik smags agrāk ir bijis gludeklis! Dažiem pat nepietika spēka to pakustināt.
Pārgājiena noslēgumā visi devāmies uz Valmieras kultūras centru, kur iegādājāmies biļetes priekš mūsu nākamā pasākuma.
“Bitītes” grupas komanda – Sigita Geca, Mārīte Klapenkova, Baiba Dardece, 22.09.2023.