Iepazīsti Latviju!

Septembris atnācis ar mēneša prioritāti “Iepazīsti Latviju!”, tāpēc 1.- 4. klašu skolēni kopā ar pedagogiem devas iepazīt tuvāko un tālāko Valmieras apkārtni.

2.a, 4.a  un 4.b klases apmeklēja Daliņa stadionu, Sajūtu parku, Gaujas stāvos krastus un Daliņa pludmali.

1./3.f un 7./9.2.e klašu skolēni devas pārgājienā par Valmieras skaistajām un vēsturiskajām vietām: Valterkalniņu, Kazu krācēm un estrādi.

3.a un 3.b klases devas pārgājiena uz Valmiermuižas stalli, kur iepazina vēsturisko ēku kompleksu un zirgu saimi. Vislielāko prieku ikviens guva izjādē ar zirgu Baronu.

1.a un 1./6.e klases baudīja Beverīnas labirintus, kur apskatīja daudzas koka skulptūras un spēlēja dažādas attīstošas spēles.

5.b- 9.c klase viesojās Cēsīs. Ekskursijas laikā bija apskatīts Cēsu pils, Rātslaukums, arī atzinigi novērtēts bernu rotaļu laukums.

2./5.c, 2./7.d un 8./9.d klašu skolēni apmeklēja jauno muzeja telpu un ekspozīciju De Woldemer.

Skolēni guva daudz pozitīvu emociju, iespaidu un prieka par kopā būšanu ārpus skolas.

 

1.-4. klašu Vērtībizglītības MK