Iepazīsti Latviju!

Veicinot vienotas izpratnes veidošanu par vērtību ‘Latvijas valsts”, septembrī skolēni iesaistījās tēmas “Iepazīsti Latvju” aktivitātēs – audzināšanas stundas, nodarbības un rudens ekskursijas. Mēnesis noslēdzās ar ekskursiju prezentāciju izstādi  2. un 3. stāva atpūtas telpās.

1.-4.klašu un 5.-12. klašu internāta skolotāji