Grāmata un teātris

Grāmata ir informācijas nesējs. Mūsdienās ir izvēles iespējas – gan iespiestas grāmatas, gan elektroniskās grāmatas.

Lai informāciju varētu uztvert, ir nepieciešamas prasmes – valoddarbības prasmes. Valoddarbības prasmes sevī ietver – lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu.

Šajā mācību gadā 1.-4. klašu un 5.-12. klašu Vērtībizglītības jomu  metodiskā tēma bija “Valoddarbības prasmju attīstīšana un pilnveidošana.”  Skolēni audzināšanas stundās, nodarbībās, ārpusstundu pasākumos pilnveidoja lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Projekta “Mana dažādā un vienīgā Latvija” ietvaros skolēni klasēs izvēlējās spējām atbilstošākos latviešu rakstnieku literāros darbus. Kopīgi lasīja, klausījās, aizpildīja darba lapas un izveidoja teātra izrādi par izlasīto grāmatu.

7. martā 1.-12. klašu skolēniem notika metodiskās tēmas noslēguma pasākums “Grāmata un teātris”. Pasākuma laikā skolēni atrādīja savus gatavotos priekšnesumus un dalījās ar grāmatas atrastajām vērtībām.

Pateicība skolēniem un internāta skolotājām par ieguldīto darbu!

Bija jauka, teātra noskaņās pavadīta pēcpusdiena!

Internāta skolotājas L. Zakrevska, B. Šēnberga