“Ģeometrisko ķermeņu virsmas laukumi un tilpumi” ārvidē

Kad saulīte silda un bērniņi smaida …

6.klases skolēni dodas skolas pagalmā uz matemātikas stundu – “Ģeometrisko ķermeņu virsmas laukumi un tilpumi”.

Skolēni saņem darba lapas ar uzdevumiem:

 1. Sameklēt skolas pagalmā 2 paralēlskaldņus.
 2. Veikt mērījumus.
 3. Aprēķināt virsmas laukumu un tilpumu.
 4. Kopīgā grupu darbā apkopot rezultātus, izdomāt, kas izdevās, kas vēl jāmācās.

Stundas ieguvumi:

 • Esam svaigā gaisā, priecīgi un strādāt griboši.
 • Nostiprinām zināšanas par paralēlskaldņa dimensijām – garumu, platumu, augstumu.
 • Protam saskatīt paralēlskaldņus apkārtējā vidē – ķieģeļus, puķu kastes, radiatorus, ZAO atritumu kastes.
 • Paplašinām vārdu krājumu.
 • Veidojam atbildes uz jautājumiem.
 • Mācāmies strādāt grupā-interneta vidē Jamboard .
 • Saprotam, ka jāuzlabo skaitļošanas prasmes.
 • Salīdzinājām rezultātus, secinājām, ka mērām dažādi, kāds precīzāk ,kāds ne tik precīzi, kļūdamies arī reizinot, tāpēc arī rezultāti dažādi.

Par paveikto darbiņu priecīgi  gan skolēni, gan skolotāja Ilona Berkolde

FOTO