Februāris Valodu metodiskās komisijas darbā

Februāris – tālmācība, mājsēde, Zoom, e-klase, tiešsaistes stundas – tā tagad diemžēl ir mūsu ikdiena. Mājas darbi un pārbaudes darbi Uzdevumi.lv, e-klasē, Classroom, pastā u.c. vietnēs.

Viss mājās. Nav jau viegli. Gribas satikt draugus, vajag pajautāt skolotājiem jautājumus par mācībām ne tikai telefonā vai datorā, bet esot klasē. Noteikti ir daļa skolēnu, kuri priecājas, ka var mācīties mājās. Nu, protams, ka ir dažādas izjūtas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem.

Cenšamies, lai tiešsaistes stundās skolēni pēc iespējas labāk saprastu mācību vielu. Bet gribas, lai būtu arī interesantāk, tāpēc izmantojam dažādas interneta vietnes, kurās gatavojam mācību uzdevumus, lai tiktu iekļauti arī spēles elementi.

Skolas mājas lapā ir ievietotas saites, kurās ir uzdevumi un to apraksti LearningApp, Wordwall, Bingo. Šīs saites varat atvērt un pildīt uzdevumus atkārtojumam, kad vien ir vēlēšanās. (Autore skolotāja Maiga Paegle)

Februāra mēnesī skolā mums bija paredzēts starppriekšmetu pasākums “Gudrs, vēl gudrāks”, kurā gribējām noskaidrot skolas gudrinieku. Tagad šī pasākuma vietā notika veiksmes spēle “Zini vai mini!”. Te mēs noskaidrojām lielāko Veiksminieku, Minētāju vai Gudrinieku (varam nominēt dažādi)  pa klasēm.

5. klasē – Armands Apinis (1. vieta), Paulis Reinalds (2. vieta), Markuss Beitāns (3. vieta)

6. klasē – Āris Jānis Mežiels (1. vieta), Ritvars Hāns (2.vieta), Artūrs Ašmanis (3.vieta)

7. klasē – Melisa Slaidiņa (1. vieta), Reinis Brūvelis (2. vieta), Parisa Upesjure- Lukša (3. vieta)

8. klasē – Daniela Šīrante (1.vieta), Artūrs Bērts (2.vieta), Jānis Liniņš (3.vieta)

9. klasē – notika ļoti spraiga cīnā, vietas mainījās katrā jautājumā. Spēle beidzās – Roberts Immurs (1. vieta), Dace Viļuma (2. vieta), Elizabete Veide (3. vieta)

10. klasē – Beatrise Biezbārde (1. vieta), Sabīne Bukāte (2. vieta), Markuss Ādlers (3.vieta).

12. klasē- Ralfs Liepiņš (1. vieta), Madara Zēmele un Raivis Gončaruks (2. vieta), Mirdza Rūja (3.vieta).

Senos laikos februāris tika saukts par sveču mēnesi. Valsts valodas aģentūra aicina kļūt par valodas burvi, katru mēnesi spēlējot kādu spēli. Arī šoreiz. Tā ir iesūtāma  līdz 1. martam, sūtot e-pastā valodas.spē[email protected]. Lai izdodas!

Šī mācību gada metodiskā tēma veltīta skolēnu rakstu valodas pilnveidošanai. Strādājot klasē klātienē, to izdevās īstenot diezgan labi ar dažādām metodēm, bet tagad tas ir grūtāks uzdevums. Atgriežoties skolā, rakstu valodai pievērsīsim pastiprinātu uzmanību. Tad arī esam plānojuši starppriekšmetu pasākumu “To es jau protu” par rakstu valodu – dažādi uzdevumi gan valodas izpratnei, gan rakstīšanai.

Latviešu valodas skolotāji
26.02.2021.