ES un CITI

2023.gada 22.martā Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – AC notika pasākums ‘’Es un citi’’ .

Pasākumā piedalījās skolēni no 5.-12.klasei. Pasākuma mērķis bija veidot skolēnos pozitīvas un cieņpilnas attiecības,  pieņemot otru cilvēku kā vērtību. Tika veidotas jauktas skolēnu  komandas. Dažādās aktivitātēs skolēni īstenoja komunikācijas un sadarbības prasmes. Aktivitātē ‘’Es un ģimene’’  līdzdarbojās divu skolēnu vecāki. Paldies visiem skolēniem par aktīvu dalību pasākumā. Liels paldies skolēnu vecākiem – Sendijas Kārkliņas un Juliana Kevina Matuševica mammām.

Internāta skolotājas Kristiāna Stukāne un Sandra Grāvīte

FOTO