Es protu!

Es protu!

„Es protu!”

Ar šādu nosaukumu 12. maijā 5 . – 9. klašu skolēniem  notika pasākums, lai attīstītu un pilnveidotu praktiskās iemaņas-apģērba kultūrā un kopšanā, pogu šūšanā,galda kultūrā,apkārtējās vides sakārtošanā un uzkopšanā,atkritumu šķirošanā.

Veicinot praktisko iemaņu attīstību, skolēniem tika piedāvātas septiņas darbnīcas,kurās viņi uzzināja un iemācījās kaut ko jaunu,nostiprināja esošās prasmes un pārbaudīja savas zināšanas.

Darbnīcā „Apģērba kultūra” skolēni precizēja zināšanas, kas ir kulturāls apģērbs,kā apieties ar apģērbu,lai tas izskatītos labi.Praktiskājā daļā viņi demonstrēja savas iemaņas dažādu apģērbu locīšanā. Šis uzdevums skolēniem grūtības nesagādāja.

„Apģērba kopšana” bija skolēnu zināšanu pārbaude par kopšanas simboliem,kuri atrodami uz apģērba.Skolēnu zināšanas bija labas,viņi  pareizi atpazina un zināja nozīmi gandrīz visiem simboliem.Ar praktisko uzdevumu,sašķirot apģērbu likšanai veļas mašīnā, visi tika galā veiksmīgi.

Viena no vissarežģītākajām darbnīcām izrādījās „Pogas šūšana”.  Tas liek izdarīt secinājumus, ka ar šo prasmi skolēni nodarbojas ļoti reti un  to ir iespējas motivēt pilnveidot .

„Galda kultūra” mūsu skolēniem nav sveša. Audzēkņi prot uzklāt galdu, pareizi novietot  traukus un galda piederumus. Papūlēties nācās ar salvešu locīšanu. Pēc tā var noprast,ka šādas iemaņas ir reti kuram skolēnam.

Darbnīcā „Apkārtējās vides sakopšana” skoēni pārbaudīja savas gultas klāšanas prasmes. Vispirms bija nepieciešams uzvilkt gultas veļu un tad glīti sakārtot gultu.Veicās šajā darbnīcā dažādi – gan ļoti labi, gan labi, bet visi uzdevumu paveica.Veimksmīgāk un ļoti labi gāja tiem,kas prata strādāt komandā, palīdzēt viens otram – tā darbojās 6. klase,7. klase un 8.a klase.

„Vides uzkopšana” – interesanta darbnīca,kurā tika noskaidrota preču etiķetes nozīme,simbolu  un informācijas svarīgums uz etiķetēm.Nostiprināja esošās zināšanas,iepazinās ar  jaunu simbolu nozīmi.Praktiskajā uzdevumā skolēni izvēlējās kopšanas līdzekli ,izpētot tā etiķeti, pastāstīja par to – kam līdzeklis domāts,vai tas ir ekoloģisks,kā to izmanto,kādi drōšības pasākumi jāievēro to izmantojot.

Darbnīca „Atkritumu šķirošana” skolēniem patika. Par šīm zināšanām un prasmi viņi jutās droši, jo atkritumus šķiro ikdienā. Nostiprināt vai precizēt  zināšanas bija nepieciešams tikai par bīstamajiem atkritumiem, to veidiem un kā ar tiem rīkoties.

Pasākumam noslēdzoties skolēniem un internāta skolotājām  bija patiess prieks par  audzēkņu zināšanām un prasmēm, kuras arvien vairāk pilnveidosies.

Es protu!  Es protu!

Es protu!  Es protu!

Internāta skolotāja Juta Krauja
14.05.2021.