Erasmus+ projekta kursi “Outdoor Education” Malagā Spānijā

Kā interesanti, kreatīvi, ar citām metodēm organizēt mācību stundas ārpus skolas  – dabā, muzejos, ekskursijās u.c.

Tas ir tik nepieciešams gan skolēniem vispārizglītojošajās skolās, gan mūsu skolā, kad mācību slodze ir saspringta un prasa lielu atdevi.

Tieši par šo tēmu 10 dienu kursos saulainajā Malagā projekta ietvaros bija iespēja piedalīties mums – Līgai Vaitei un Maigai Paeglei.

Tēma ir ļoti plaša un mums tika dota iespēja darboties:

1) nodarbībās, diskusijās mācību klasē – skolotāji no katras valsts prezentēja savu skolu un valsti, diskutējām par mācību ārpus skolas organizēšanas + un -, strādājām gan pāros, gan grupās. Interesanti bija gatavot un prezentēt mācību stundu, savācot dabas materiālus. Atraktīvie skolotāji no Lietuvas savienoja matemātiku ar sportu, skolotājas no Itālijas mācīja savas valodas gramatiku, bet mēs ķērāmies pie matemātikas – gan mazākajās klasēs (to uzdrošinājāmies!!!),

2) nodarbībās muzejā – apmeklējām Malagas muzeju (arheoloģija un māksla). Bija dažādi uzdevumi  pēc ekspozīcijas apskates. Noteikti izmantojami katram skolotājam,

3) nodarbība pilsētas parkā un  pludmalē – katra valsts sagatavoja un “vadīja stundu”  saviem kolēģiem, tas bija gan jautri, gan izzinoši.

Tad devāmies uz pludmali, kur kursu vadītāja bija sagatavojusi dažādus uzdevumus – gan par muzeja apmeklējumu, gan dažādus citus. Visi iesaistījāmies ar sadarbības un darbošanās prieku,

4) protams, kursu vadītājas organizētajos braucienos pa Andalūziju iepazinām vēsturi, mākslu, kultūru. Tas bija ļoti izglītojoši un emocionāli.

Jutāmies sasmēlušās sauli , emocijas, enerģiju, zināšanas, lai tumšajos mēnešos to dotu saviem kolēģiem un skolēniem.

Līga Vaite, Maiga Paegle