Erasmus+ projekta kursi “ “Innovative and contemporary methods in work with d/Deaf students” Turīnā

Erasmus+ projekta kursi “ “Innovative and contemporary methods in work with d/Deaf students” Turīnā

Pedagoģes L.Lāce, G.Stankeviča, U.Strazdiņa, K.Zēmele un V.Ragēvičiusa piedalījās Erasmus+ projekta kursos Turīnas Nedzirdīgo institūtā, lai iepazītos ar inovatīvam mācīšanas metodēm strādājot ar bērniem ar dzirdes traucējumiem.

Kursa lektori iepazīstināja ar izglītības sistēmu Itālijā, izglītības piedāvājumiem, ko sniedz Turīnas Nedzirdīgo institūts. Pedagoģes vēroja, kā valodas un ritma nodarbības pirmsskolas grupās, kurās mācās bērni ar dzirdes traucējumiem  un dzirdīgi bērni, strādā vienlaicīgi 3 pedagogi.

Turīnas nedzirdīgo institūtā ir dienas centri, kuros jaunieši un pieaugušie apgūst dažādas dzīvei noderīgas prasmes. Nodarbībā bija iespēja vērot, kā pedagogi, izmantojot dažādus mācīšanas paņēmienus, pilnveido vārdu krājumu  jauniešiem ar dažādiem traucējumiem. Pedagoģes kopā ar dienas centra jauniešiem gatavoja mīklu un cepa šokolādes cepumus.

Nedzirdīga pasniedzēja vadībā pedagoģes apguva starptautisko zīmju valodu un  daktilu. Institūta audiologopēde sniedza ieskatu par valodas korekcijas darbu  un iepazīstināja ar metodiskiem materiāliem.

Iepazīstoties ar institūta vēsturi, bija iespēja apmeklēt  muzeju un bibliotēku, kurā glabājas ļoti senas grāmatas no XV. gadsimta un dažādu valstu zīmju valodas vārdnīcas. Institūta darbinieki bija ļoti pateicīgi, ka saņēma no mums latviešu zīmju valodas vārdnīcas.

Turīnas Nedzirdīgo institūts sadarbībā ar Turīnas modernās mākslas muzeju izstrādājis informāciju  cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, redzes traucējumiem un valodas uztveres traucējumiem par gleznām un māksliniekiem.

V.Ragēvičiusa

 

Foto