Epidemioloģiskā situācija skolā

Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā sakarā ar konstatētu Covid-19 saslimšanu dažiem skolēniem un pedagogam karantīnā atrodas trīs klases:

3./5.b klase līdz 5.martam;

4.a klase līdz 9.martam;

1.a klase līdz 12.martam.

Karantīnas laikā skolēni mācās attālināti.

Skolā klātienē mācības turpina 2. un 2./3.a klases skolēni un 1.-9.klašu skolēni ar smagiem attīstības traucējumiem izglītības programmā 21015911. Pārējo klašu skolēni mācās attālināti.

Regulāri vienu reizi nedēļā notiek visu darbinieku testēšana, lai iespējami ātri konstatētu inficēšanās gadījumus un nepieļautu vīrusa tālāko izplatību. 26.februārī tika testēti arī tie skolēni, kuru vecāki tam piekrita.

Atgādinājums visiem stingri ievērot epidemioloģiskās drošības prasības gan skolā, gan ārpus tās un neapmeklēt skolu ar infekcijas slimību pazīmēm!

 

Informācijai! Vecākiem ir pieejams Slimības palīdzības pabalsts gadījumos, kad nevar strādāt attālināti un bērns līdz 10 gadu vecumam mācās attālināti vai bērnudārza grupiņa ir slēgta. Šis pabalsts pieejams arī vecākiem, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.
Pabalstu izmaksā 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. Lai to saņemtu, nepieciešams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Uzzini, kā saņemt pabalstu, apskatoties infografikā!

Vairāk informācija par sociālā atbalsta saņemšanas iespējām ārkārtējās situācijas laikā: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ekonomika/socialais-atbalsts-arkartejas-situacijas-laika

 

Skolas direktore Iveta Kļaviņa, 28.02.2021.