Ekskursija uz Valsts policiju Valmierā

Šodien  9.a klases skolēni, sociālo zinību un karjeras izglītības ietvaros, devās mācību ekskursijā uz Valsts policiju, lai uzzinātu par policijas darbinieka profesiju, ikdienas pienākumiem un darbu.

Valsts policijas inspektore Inga Timofejeva  stāstīja skolēniem par drošības noteikumiem skolā un ārpus tās, administratīvo atbildību un uzvedības noteikumiem sabiedrībā. Sarunas laikā skolēniem tika izskaidroti Latvijas likumi, kuri attiecas  uz nepilngadīgām personām. Sarunas laikā ar skolēniem tika akcentēta galvenā vērtība- cieņa pret cilvēkiem, gan attiecībās, gan uzvedībā vienam pret otru.Ekskursijas nobeigumā skolēniem bija iespēja pasēdēt policijas mašīnā un iejusties policijas darbinieka lomā.

Inspektore Inga arī informēja kā var kļūt par policistu un kas ierobežo šīs profesijas izvēli.

Sociālo zinību skolotāja un pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone