Ekskursija uz skaisto Vidzemi

24.maijā jaunāko klašu skolēni kopā ar savām skolotājām brauca ekskursijā pa sviļņojošo vidzemi! Vispirms devāmies uz z/s “Priedītes”, kur bērniem bija iepēja apskatīt, paglaudīt un pabarot lauku sētas dzīvniekus – trušus, kazas, aitas, zirgus un cūkas. Tālāk devāmies uz Igates pili, kas atrodas Limbažu novada Vidrižu pagasta Igatē. Kā nākošo apskatījām Bīriņu pili un pastaigu takas pa plašo pils teritoriju, kas ir vērtīgs retums Latvijā! Senajā Priežkalna parkā apskatāmas muižas īpašnieku 18.gs. kapenes – unikāls Latvijas arhitektūras piemineklis. Tās cēlis grāfs Mellins – viens no Bīriņu muižas ļaužu mīlētiem un augstu vērtētiem īpašniekiem. Savukārt Mežaparku 1875. gadā izbūvējis mūsdienu pils cēlējs Augusts fon Pistolkorss savai mīļotajai sievai Emīlijai. Pastaigu takas ar Mīlestības saliņu, Eņģeļkalnu un dīķu sistēmu saglabājušās līdz mūsdienām. Ekskursijas noslēgumā pabijām Saulkrastu Baltajā kāpā – vienā no raksturīgākajām apskates vietām Saulkrastos. Tās 18 m augstais balto smilšu atsegums senatnē kalpoja kā orientieris vietējiem zvejniekiem. Tāpat Saulrieta takas sākumā no Baltās kāpas puses apskatāms vides dizaina parks ar vairākiem interesantiem vides objektiem, kas mudina ieklausīties u ieskatīties dabā vērīgāk. savukārt īpaši izveidotajā klausīšanās taurē var sadzirdēt jūras viļņu un priežu šalkoņu. Baudījām sauli, jūru un maigās krasta smiltiņas. Laiks mums bija gadījies brīnišķīgs! Skolēni atgriezās jaunu iespaidu pilni, noguruši un apmierināti. Daži jau vaicāja par nākošo – rudens ekskursiju, ko ar nepacietību jau gaidīs!

Internāta skolotāja Ilze Tauriņa

FOTO