Ejam mācīties ārpus klases

Mēs mīlam to, ko pazīstam, un pazīstam to, par ko esam ieguvuši zināšanas – šī Amerikas indiāņu paruna mūsdienās ilustrē cilvēku mijiedarbību ar dabu. Jo cilvēki būs izglītotāki un vairāk spēs saskatīt dabā ap sevi, jo atbildīgākus lēmumus pieņems.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR) ir izveidots 1997.gada 11.decembrī, un jau 1997.gada 15.decembrī ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) programmas “Cilvēks un biosfēra” ietvaros rezervāts atzīts par starptautiskas nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju. ZBR kopējā platība 6% no Latvijas teritorijas un aptver Salacas upes un tās pieteku, Burtnieku ezera, Rūjas un Sedas upes apkaimi un lielu daļu jūras Rīgas līča Vidzemes piekrastes. Šajā teritorijā ir gan unikālas dabas vērtības, gan nozīmīgs kultūrvēsturiskais mantojums.

26. aprīlī 37  ( 5. – 11.klašu) skolēni apmeklēja Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas centru. Nodarbības notika gan telpās, gan ārā pie jūras.

Skolēni grupās veica dažādus uzdevumus. Vecāko klašu skolēniem tika dots uzdevums- salikt puzles par Latvijas reģioniem. Jaunāko klašu skolēni mācījās noteikt zivs vecumu pēc zvīņām, iepazina zivju sugas , noteica to dzīves vietu ūdens tilpnēs.

Burtu rēbusi par Latvijas rezervātiem un dabas parkiem nostiprināja skolā gūtās  zināšanas, darbs ar karti pilnveidoja prasmes.

Interesantas bija mazās tāfelītes ar puzles attēliem par ekosistēmām- pļavu, mežu, ezeru, upi, purvu, jūru. Radošs izvērtās 6. un 8. klases skolēnu darbs, veidojot Latvijas dižkokus ozolu un liepu.

Katrai grupai nodarbības beigās bija jāpastāsta par savu veikumu. Skolēni varēja demonstrēt savas prezentēšanas prasmes.

Aizraujoša un interaktīva bija laša muzeja apskate.

Nodarbības otrajā daļā notika aktivitātes  jūras piekrastē. Katram dalībniekam tika izsniegts binoklis un lupa- palielināmais stikls. Skolēni varēja iejusties dabas pētnieka lomā, savākt gliemežvākus, izmantojot atbalsta karti, noteikt to veidu un nosaukumu, pētīt caur palielināmo stiklu smiltis, aļģes, priežu čiekurus.

Zēnu spēks noderēja zemes grunts sastāva noteikšanā.

Skolēni uzzināja, kas ir erozija no vējiem, ko tā izdara ar krastu.

Liels pārsteigums – jūras piekrastē mūs sagaidīja vairāk nekā 100 balto gulbju !!!

Diena un pasākums bija lielisks!

Paldies skolas vadībai par nodrošināšanu ar transportu, saimniecēm par garšīgajiem pīrādziņiem otrajās brokastīs, skolotājām Ingai, Maigai, Ingūnai, Gunai, Baibai.

Skolotāja Ilona Berkolde

Vairāk attēli

Video