Eglīte iemirdzas

29. novembra pēcpusdienā Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pagalmā tika iedegtas svecītes skolas pagalma lielajā eglē, kuru kādreiz skolai dāvinājusi Lilitas Zatleres kundze.

Notika brīnums. Bērni kopā sauca: ,,Eglīte, iededzies!” Un tā arī bija. Pēc tam , sakļāvušies rokās, visi klātesošie soļoja ap eglīti un dziedāja dziesmu ,,Ak, eglīte, ak, eglīte!”

Katru gadu notiek šis brīnums, un katru gadu eglītes gaišās svecītes nes mieru, līksmību un cerību.

Direktores vietniece Ina Kursīte