” Dzīvei gatavs” par elektrodrošību

Skolēni nodarbībā ieguva informāciju:

  • par elektrības bīstamību, ka visbiežāk elektrotraumas tiek iegūtas neapdomīgi rīkojoties;
  • par to, kā rīkoties elektrotraumas gadījumā;
  • par prasmēm pildīt dažāda veida uzdevumus;
  • kā droši lietot elektroierīces;
  • kā sevi un citus pasargāt no elektrotraumām.

Nodarbība bija ļoti noderīga, skolēni klausījās ar lielu interesi, uzdeva jautājums un atbildēja uz jautājumiem.

Liels paldies Ingai Tilhenai par vērtīgu un noderīgu nodarbību, kā arī par informācijas bukletiem,  plakātiem un mācību materiāliem.

Internāta skolotāja Kristiāna Stukāne

FOTO