Dzejoļu konkurss “Mans mīļākais dzejolis”

Dzejoļu konkurss “Mans mīļākais dzejolis”

18. maijā notika dzejoļu konkurss, kuru jau tradicionāli rīko Gaujienas internātpamatskolas skolotāji un aicina uzstāties arī mūsu skolēnus.

Diemžēl viesoties pie draugiem Gaujienā šogad nebija iespējams, bet labprāt pieņēmām ielūgumu uzstāties Zoom platformā. Tā skolēniem atkal bija jauna pieredze.

Konkursa tēma bija “Mans mīļākais dzejolis”. Skolēni runāja dzejoļus, kas tiem bija iepatikušies.

Šogad konkursā piedalījās 1.a klases skolniece Daniela Ņebovalova, 3.a klases skolnieks Jānis Māris Incenbergs, 4.a klases skolnieks Dāvis Kristians Brūns, 5.a klases skolēni Annija Incenberga, Markuss Ralfs Lāns, 6.a klases skolnieks Linards Lauri Buzuks, kā arī 8.a klases skolniece Laila Incenberga.

Paldies skolotājām Maritai Krišānei, Inesei Eglītei, Egitai Eglītei, Inai Bankavai  par atbalstu priekšnesuma sagatavošanā!

Skolotāja Ina Bankava
19.05.2021.