Dzejas dienas

Šogad mūsu skolā Dzejas dienas noritēja no 13. – 17.septembrim. Skolēni kopā ar latviešu valodas skolotājiem gatavoja dzejas lasījumus klasē, skolā, dabā. Priekšnesumi tika filmēti un fotografēti, lai tos varētu redzēt citu klašu skolēni. Atsaucība bija liela: iesūtīti 39 klašu un individuālie video, ko interesenti varēja noskatīties bibliotēkā.

15.septembrī skolas bibliotēkā rosījās Dzejas darbnīcas apmeklētāji. Kopīgi tika radīti dzejoļi, meklēti pazudušie vārdiņi, liktas dzejoļu puzles, notika rotaļas ar vārdiem un veidotas ilustrācijas dzejoļu grāmatiņai.

Bibliotēkā bija skatāma arī dzejas grāmatu izstāde. Visi dzejas draugi saņēma Pateicības rakstus un balvas.

Paldies  par atsaucību un piedalīšanos!

DZEJA DZĪVO!!!

Bibliotekāre Anita Kalniņa

23.09.2021.

Dzejas dienas Dzejas dienas Dzejas dienas Dzejas dienas Dzejas dienas Dzejas dienas Dzejas dienas