Dzejas diena

19.septembrī mūsu skolā tika svinētas tradicionālās Dzejas dienas, kuru moto šogad bija – “Laime dzīvo Latvijā”. Pie mums ciemojās Pepija, Sprīdītis un Laimes māte. Visi klātesošie palīdzēja Sprīdītim meklēt LAIMI… Ar 1. – 4., 5. – 12. klašu skolēnu, latviešu valodas un internāta skolotāju palīdzību to veiksmīgi arī atradām. Sirsnīgs paldies visiem, kuri piedalījās, palīdzēja un atbalstīja!!!

Bibliotekāre Anita Reinerte
25.09.2018.