Drošības dienas pasākums „Esmu zinošs un drošs”

Esmu zinošs un drošs

Septembris Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā ir „Drošības mēnesis”. Trešdien, 8.septembrī, skolas sporta laukumā norisinājās drošības pasākums 1.-4.klašu skolēniem „Esmu zinošs un drošs”, kura laikā tika atkārtoti drošības noteikumi tādās jomās kā ugunsdrošība, ceļu satiksmes drošība, elektrodrošība, pirmās palīdzības sniegšana, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā rīkoties, ja saskaries ar vardarbību.

Skolēni kopā ar skolotāju pa drošības stacijām pārrunāja konkrētos drošības noteikumus. Mācījās jauno, atkārtoja jau zināmo un uzdeva arī sev neskaidros jautājumus. Drošības noteikumus skolēni atkārtos visa mēneša laikā.

Paldies direktora vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā Gunitai Gumbrei par to, ka pastāstīja, kā rīkoties, ja skolā atskan drošības signalizācija, kur atrast ugunsdzēšamos aparātus, kā saimniekam Jānim, kurš ļāva skolēniem pamēģināt, kā darbojas ar ugunsdzēšamais aparāts.

Esmu zinošs un drošs Esmu zinošs un drošs

Esmu zinošs un drošs Esmu zinošs un drošs

Esmu zinošs un drošs Esmu zinošs un drošs Esmu zinošs un drošs

Esmu zinošs un drošs Esmu zinošs un drošs

1. – 4. klašu internāta skolotājas
10.09.2021.