Domāt, meklēt, atklāt URDĀ

1.novembrī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra (Vaidavā) skolēni un skolotāji brauca mācību ekskursijā uz SIA “ZAAO”, lai piedalītos vides izglītības programmā “Domāt, meklēt, atklāt URDĀ”. Interesanti bija iepazīties ar atkritumu poligona ”Daibe” darbību.
Reģionālais atkritumu apsaimniekošanas centrs “Daibe” (RAAC “Daibe”) ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta atkritumu apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Skolēni pārliecinājās, cik smagu un atbildīgu darbu veic poligona darbinieki.
Piedalījāmies arī divās izglītojošās nodarbībās, kurās mācījāmies šķirot atkritumus un veicām ķīmiskus eksperimentus. Tas bija aizraujoši un izglītojoši. Paldies Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” nodarbību vadītājām par interesanto, aizraujošo stāstījumu un izglītojošajiem uzdevumiem.