Deju virpulī

2. februārī skolas zālē notika pasākums “Deju virpulī” sākumskolai. Pasākumu vadīja skolotāja Arta Stikāne.

Skolēni apguva deju soļus un pēc tam mūzikas pavadījumā tos izdejoja. Skolēni aizrautīgi kustējās deju ritmos.

Skolotāja Gaida Stankeviča